LITERAIRE TWEETS

Nieuw project:
Route55;
elke dag minstens één tweet

Geluid- en woordklanken via: SoundCloud

Over Marijke Hooghwinkel:

Haar gedichten zijn persoonlijke herinneringen en observaties
& <----- geluid -----> zij verzamelt geluid; zij verzamelt woorden; zij werkt aan klank- en woordklankexperimenten;
Organisator 1m2 Podium & werkt voor Stichting Idee-fixe en het BUTFF [Bmovie Underground Trash Film Festival]

woensdag 7 augustus 2019

sub PAMFLEt 002 - dáár alles in samenvangen

sub-PAMFLEt 002 - 02.08.2019

de weg volgt de lijnen volgen gewoon
met de beweging mee

in je leven lijnen volgen
jouw beweging langs routen zij volgen jou

jouw eigen lijnen trekken terwijl jij
volgt
in PAMFLEt
dáár alles in samen
vangen

©Marijke Hooghwinkel 2019
Uit: onderweg R o u t e ;