LITERAIRE TWEETS

Nieuw project:
Route55;
elke dag minstens één tweet

Optredens:
http://www.openwanden.nl/poezie_voordracht_new.php


donderdag 19 september 2013

Optreden als dichter

O p t r e d e n  als dichter bij het dichters- en muziekpodium in café Publieke Werken in de St.-Annastraat in Breda. zondagmiddag 22 september 2013 van 14.45 u tot 19.00 u.

C i t a a t  uit    g e d i c h t:

zij valt zo zacht vandaag
onhoorbaar zelfs tegen de emmer
krassen de vlokken in
het ijzer. Zij klinken vierkant


Optreden bij Symbiose juni 2013


...nogmaals raster waar ik de woorden dwars doorheen denk...